> HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PODIUMPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
wizualizacje: Miejski Serwis Informacyjny


MSI43:

Europejskie PODIUM (fragmenty)

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach pozwolił wyłonić wykonawcę tego ciekawego pod względem architektonicznym zadania. Jego realizacji podjęło się konsorcjum dwóch firm: MODERN CONSTRUCTION SYSTEM z Poznania i PERBO – PROJEKT z Krakowa. W ubiegłym tygodniu projektanci przedstawili szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu.
(...)
Projektowany obiekt o owalnym kształcie ma być usytuowany na podłużnej osi istniejącego jeszcze teraz stadionu, obróconej o kąt 70° na zachód od kierunku północnego. Na przedłużeniu przyszłej osi hali będzie się znajdować wieża kościoła katedralnego pw. św. Piotra i Pawła.
Obszar wokół PODIUM zostanie – w myśl przedstawionej koncepcji – starannie zagospodarowany. Od strony ul. Akademickiej zaprojektowano skarpęzieleniec ozdobny ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano natomiast dwupoziomowy parking, którego górna płyta ma pełnić rolę placu przeznaczonego do organizowania np. wystaw plenerowych, towarzyszących imprezom w hali. Po wschodniej stronie obiektu pojawi się zaś – jak wynika z planów – droga stanowiąca obwodnicę Gliwic. Projektanci obiektu uznali, że powinna ona biec estakadą. Dzięki takiemu rozwiązaniu teren pod drogą będzie mógł być wykorzystany na miejsca postojowe dla samochodów.
Hala o powierzchni 46 tysięcy m2 ma być wyposażona w szatnie dla publiczności, liczne sanitariaty dla widzów oraz wygodne ciągi komunikacyjne, ułatwiające dotarcie do poszczególnych sektorów. W holach wejściowych będzie 6 zespołów kasowych. System monitoringu wizyjnego umożliwi zaś czuwanie nad bezpieczeństwem osób zgromadzonych w obiekcie.
(...)
Trybuny dla publiczności będą miały dwojaką postać – stałych miejsc amfiteatralnych (dla 10 tysięcy widzów) oraz dostawianych miejsc ruchomych (dla maksymalnie 5.266 tysięcy widzów). Zapewniono optymalne warunki widoczności z dowolnego punktu na trybunach. Postanowiono wprowadzić czytelny podział na sektory z odrębnymi wejściami do każdego z nich (na wzór SAZKIEJ ARENY w Pradze). Położenie sektorów powiązano z rozmieszczeniem barów, restauracji, punktów gastronomicznych fast food oraz publicznych toalet. Stałe krzesła dla publiczności z wygodnymi oparciami pod plecy będą przymocowane do podłogi (niepalne konstrukcje o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenie). Na jednego widza przypadnie – jak założono – 0,47 m2 powierzchni. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(...)


Brak komentarzy: