> DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA


Drogowa Trasa Średnicowa łącząca centra miast aglomeracji. Trasa bezkolizyjna, przekrój 1x4 w centrum, od A1 do granicy miasta 2x3.

Brak komentarzy: