> Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

  • lokalizacja: mapa
  • inwestor: Politechnika Śląska
  • stan: przetarg na budowę / budowa
  • oddanie do użytku: III-IV 2011
  • dyskusja na forum

"Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę hali laboratoryjnej o powierzchni zabudowy 767,64 m2, powierzchni całkowitej 390,02 m2 i kubaturze budynku brutto 9600 m3 na potrzeby Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych"


wizualizacja: materiały przetargowe inwestora

Brak komentarzy: