> MUZEUM ŻYDÓW GÓRNOŚLĄSKICH w Gliwicach?zdjęcie pochodzi ze strony www.jewishmemory.gliwice.plJak donosi Infromator Rynkowy miasto porozumiało się z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach co do przyszłości tzw. Małej Synagogi.


strona 1
Zwracam uwagę na fragment
"Jak podkreoelił Włodzimierz Katz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, w umowie znalazło się zastrzeżenie dotyczące przeznaczenia obiektu. Ze względu na charakter obiektu oraz sąsiedztwo cmentarza, życzeniem gminy jest, aby w przyszłości w obiekcie mieściło się muzeum Żydów górnośląskich".
Po raz kolejny potwierdza się plotka o utworzeniu Muzeum Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Na konkrety będziemy jeszcze musieli poczekać, jednak chyba już teraz można zacząć odliczać czas do uruchomienia kolejnej ważnej, nie tylko w skali miasta, ale i całego regionu, instytucji kulturalnej. Czekamy z niecierpliwością na kolejne wiadomości w tej sprawie!

Brak komentarzy: