> CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII

 • lokalizacja: mapa
 • projekt: dr inż. arch. Jerzy Witeczek, dr inz. arch. Tomasz Wagner
 • forum!
 • artykuły: MSI08


  CNT
  CNT

  Za

  "Bez konkursu pieniądze z UE ma dostać za to Politechnika Śląska na Centrum Nowych Technologii i Uniwersytet Śląski na Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych."

  Biuletyn Politechniki Śląskiej Nr 12. Wrzesień 2007

  "Dzięki staraniom władz Uczelni, przy poparciu Ministerstwa, mamy bardzo duże szanse na uzyskanie finansowania projektu „Naukowo-dydaktyczne centrum nowych technologii”, gdzie
  w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” mamy na ten cel przewidziane 21 mln euro. To da nam szansę na konsolidację i uporządkowanie procesu dydaktycznego w Gliwicach i stworzy możliwości powstania nowoczesnych laboratoriów oraz rozwoju nowych kierunków studiów."

Brak komentarzy: