> Flytronic

  • lokalizacja: mapa
  • inwestor: Flytronic
  • powierzchnia: 1450 m2
  • stan: plac budowy
  • oddanie do użytku: II-III 2011
  • dyskusja na forum
Budowa siedziby spółki Flytronic."Flytronic sp. z o.o. utworzona została 1 lutego 2008 roku przez dwóch inżynierów wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Celem prac spółki od samego początku było prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki nakierowanych na przemysł lotniczy. W ramach dotychczasowej działalności Flytronic pozyskał i z sukcesem zrealizował prace badawczo-rozwojowe dla potrzeb lotnictwa dotyczące m.in. opracowania prototypu układu pozycjonowania pojazdów bezzałogowych wraz z oprogramowaniem czy opracowania projektu magnetometru trzyosiowego. Firma skupia specjalistów z dziedziny elektroniki, informatyki i lotnictwa."

Brak komentarzy: