> SALE SPORTOWE CHORZOWSKA/KOZIELSKA/GÓRNYCH WAŁÓW

ZSTI:Sala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach z trybuną na 400 widzów,dodatkowymi salami fitness i siłowni oraz zapleczem socjalno-sanitarno-szatniowym (wraz z kawiarenką). Projekt przewiduje 6 21-osobowych szatni.

Pozostałe hale również będą posiadać niewielkie trybuny oraz sale fitness. Szczegóły na forum.Górnych Wałów

Kozielska


Chorzowska

Brak komentarzy: