> OBWODNICA CENTRUM

  • przebieg: mapa
  • inwestor: UM Gliwice
  • przekrój: 1x2, docelowo 2x2
  • stan: projekt
  • oddanie:

za UM Gliwice:

Wschodnia obwodnica Centrum będzie przebiegała od zbiegu ulic: Nowy Świat i Dolnej Wsi, przez ulice Kosów, Żwirki i Wigury aż do ul. Chorzowskiej – przecinając po drodze ulice: Bojkowską, Pszczyńską i Kujawską. W założeniach droga ta poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami miasta z pominięciem Centrum. Realizacja pierwszego etapu jest przewidziana na lata 2006-2007.

Brak komentarzy: