> PRZEBUDOWA DK-88

  • przebieg: mapa
  • inwestor: UM Gliwice
  • klasa: GP 1x2 bezkolizyjna, docelowo S2x2
  • przekrój: 2x3,5m + 2x2m (pasy awaryjne) + 2x0,75m (pobocze)
  • stan: w budowie
  • oddanie: 2007
  • artykuły: MSI
Przebudowa DK88 od granicy miasta do ul. Okulickiego do parametrów GP1x2 z możliwością przebudowt doklasy S2x2. Wymiana nawierzchni oraz wszystkich obiektów inżynierskich, dostosowanie niemal wszystkich wiaduktów do przekroju drogi poprzecznej 2x2.

Brak komentarzy: