> Nowy Inkubator Nowych Gliwic

  • lokalizacja: mapa
  • inwestor: ARL
  • powierzchnia: -
  • stan: przetarg na opracowanie dokumentacji
  • oddanie do użytku: -
  • dyskusja na forum

Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:
zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i rozruch urządzeń technicznych 
oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku biurowego p.n. 
„Nowy Inkubator Nowych Gliwic”


Więcej.

Brak komentarzy: