> NOWE GLIWICE

Rewitalizacja dawnych budynków KWK Gliwice wraz z przyległym terenem. W modernizowanych busynkach ulokuje się Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz Inkubator Przedsiębiorczości


www.arl.pl:

Projekt „Nowe Gliwice”


Założeniem projektu „Nowe Gliwice” jest przekształcanie terenów poprzemysłowych w strefę przedsiębiorczości. Na terenach zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” przy ul. Bojkowskiej powstanie w roku 2006 inkubator przedsiębiorczości, strefa aktywności gospodarczej oraz regionalny ośrodek kształcenia obejmujący Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i humanistyczne studium zawodowe. Bezpośrednim efektem przedsięwzięcia będzie rekultywacja i zagospodarowanie terenów pokopalnianych o powierzchni 15,86 ha. Inwestycja finansowana jest ze środków programu Phare oraz budżetu Miasta Gliwice.
W dniu 23 listopada 2004 r. władze samorządowe miasta Gliwice podpisały umowę z polsko-francuskim konsorcjum firm SAFEGE oraz INWEST - COMPLEX, które zostało wyłonione w drodze przetargu. Przedmiotem umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”. Usługi Inżyniera Kontraktu obejmują administrowanie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót projektu.

W dniu 19 maja 2005 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy władzami Miasta Gliwice a grecką firmą J & P AVAX S.A., która została wyłoniona w drodze międzynarodowego przetargu. Kontrakt opiewa na kwotę 13 727 763,77 EUR. Współfinansowanie ze środków Phare SSG 2003 wynosi 9 510 000 EUR. W dniu 31 maja 2005 r. przekazany został Wykonawcy Plac Budowy. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na listopad 2006 r. 

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

projekt firma MEXEM z gliwic