> Czy powstanie nowy Urząd Miesjki?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele plotek na temat planów UM odnośnie przeniesienia swojej siedziby do zupełnie nowego budynku. Nowa siedziba miałaby być zlokalizowana w obrębie ogródków działkowych za pl. Piłsudskiego bądź na terenie "Nowego centrum". Gazeta Gliwicka podejmuje szczegółowo ten temat. Możemy się dowiedzieć, że domniemana nowa siedziba miałaby mieć około 14tys. m2 powierzchni użytkowej, jej koszt można wstępnie oszacować na 70-100mln zł. Poza kwestią budowy nowego gmachu (który - jak wierzymy - stałby się wizytówką miasta, a jego projekt zostałby wyłoniony na drodze konkursu) otwarty pozostaje problem zagospodarowania lub sprzedaży dawnego gmachu. Czy spełnią sie marzenia wielu gliwiczan, by dawny Haus Oberschlesien wrócił do dawnej funkcji, wyglądu, świetności? Osobiście trzymam kciuki, tymczasem zapraszam do dyskusji na forum.

Brak komentarzy: