> Akcja Tramwaj Stowarzyszenia Moje Miasto


Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które Stowarzyszenie Moje Miasto skierowało do  Prezydenta miasta Gliwice, Pana Zygmunta Frankiewicza. Pismo zostało dostarczone do Urzędu Miejskiego 16 marca.List przede wszystkim ma zwrócić uwagę na rolę, jaką tramwaj powinien pełnić w transporcie publicznym. Jako Stowarzyszenie zwracamy uwagę na niezidentyfikowaną politykę transportową Gliwic. Sugerujemy przyjęcie i konsekwentne przestrzeganie założeń polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Jest ona zalecana przez regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego jako sprawa priorytetowa. Równoważenie to powinno przejawiać się poprzez integrację i rozwój ekologicznych, zbiorowych form przemieszczania, wdrażanie systemu Park&Ride w oparciu o trzon, jakim powinien być transport szynowy.
 Bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym w liście jest spojrzenie władz Gliwic na kwestię tramwaju. Wskazujemy, że aktualny przebieg linii tramwajowej jest nadal atrakcyjny oraz że w jej pobliżu powstaje wiele generatorów ruchu, np. „Focus Mall” czy osiedla mieszkaniowe w okolicy ul. Daszyńskiego – os. Glivia i os. Grunwaldzka. Problemem wpływającym na atrakcyjność tramwaju jest fakt występowania połączeń autobusowych dublujących tramwaj (np. linia 280 oraz 194 i 648 na trasie do zajezdni czy 6, 840 i 870 na trasie do Zabrza) oraz kiepski stan torowisk i taboru szynowego. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność tramwaju w Gliwicach jest konieczność dopłaty do biletu miesięcznego typu AT względem biletu typu A. Przy mało rozwiniętej sieci te kilka złotych potrafi być decydujące. W Liście zwracamy też uwagę na konieczność wprowadzenia biletu typu ATP oraz biletów czasowych, będących podstawą funkcjonowania systemów przesiadkowych.
 Jako Stowarzyszenie Moje Miasto postanowiliśmy zaproponować trzecią drogę dla tramwaju w Gliwicach, jaką jest początkowo nieduże i relatywnie tanie rozbudowanie sieci dające przewidywany duży wzrost liczby pasażerów. Uważamy, że kierunkiem priorytetowym jest nitka przez tereny Politechniki Śląskiej w stronę nowej hali „Podium”, o której wspominał raport Ernst&Young z 2007 roku będący studium rozwoju sieci tramwajowej na Śląsku. Kolejnym etapem byłaby rozbudowa w stronę os. Gwardii Ludowej lub os. Kopernika i Łabęd. Pozwoliłoby to znacznie ograniczyć ruch samochodowy w rejonie poszczególnych wydziałów oraz w całym mieście.
 W liście nawiązujemy do propozycji Pana Prezydenta budowy szybkiego tramwaju na trasie Łabędy-Sośnica. Pytamy, co rozumie przez pojęcie „szybki tramwaj”, jaka jest wizja trasy oraz czy zostało zlecone studium opłacalności i wykonalności tej inwestycji. Uważamy, że w przypadku obsługi szynobusami mogłoby to być bardzo dobre uzupełnienie SKM, jednak nie pełniące tych funkcji, co tramwaj. Problemem może być duża pojemność takich szynobusów oraz dosyć spora odległość od głównych osiedli do magistrali kolejowej. Uważamy, że szybki tramwaj powinien wjeżdżać do ścisłego centrum miasta.

tramwaj na głównym deptaku w Bremie, zdjęcie: elpolako

Istotnym zagadnieniem poruszanym w liście jest problem deptaku z tramwajem wzdłuż ulicy Zwycięstwa. Pan Prezydent na łamach „MSI” stwierdził, że nie potrafi sobie wyobrazić takiego połączenia. W liście staramy się pokazać na przykładach miast europejskich, że jest to jak najbardziej możliwe. Przytaczamy przykłady deptaków z tramwajami z takich miast, jak Orleans, Brema, Brest, Brno, Chorzów, Montpellier, Porto czy wreszcie miasto partnerskie Gliwic – Valenciennes. W tym ostatnim mieście historia tramwaju zaczęła się w podobnym okresie, co w Gliwicach – na przełomie XIX i XX wieku. W latach sześćdziesiątych XX wieku transport szynowy zastąpiono tam w całości przez autobusy. Dopiero w 2001 roku powstał projekt przywrócenia linii tramwajowych, którego pierwszą część zrealizowano w ciągu pięciu lat. W 2006 roku ruszyła na nowo pierwsza linia, sukcesywnie rozbudowywana. Dodatkowo w tym roku ma się zacząć budowa drugiej linii. Zwracamy również uwagę na fakt, iż rozwiązanie takie silnie kształtuje przestrzeń miejską. Uważamy, że nie należy zapominać o 115-letniej historii tramwajów w Gliwicach, które straciły już jeden element świadczący o tożsamości, czyli Kanał Kłodnicki. Podkreślamy też fakt, iż naszym zdaniem Gliwice stać na tramwaj, który jest symbolem wielkomiejskości, bogactwa i prestiżu.
Na koniec listu pytamy Pana Prezydenta o zaproponowany „stylizowany środek transportu”, przestrzegając przed rozwiązaniem kiczowatym lub przesadnie zabytkowym – Gliwice starają się być centrum kulturalnym regionu, a co za tym idzie powinny skupiać się na przyciąganiu mieszkańców innych miast konurbacji a nie turystów – powyższe rozwiązanie po prostu by do tego wizerunku nie pasowało.

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

POPIERAM!

Anonimowy pisze...

+ 1

Anonimowy pisze...

Trzeba Franka postraszyć jakimś referendum. On zlikwiduje tramwajki my zlikwidujemy jego.

Anonimowy pisze...

nic z tego
Frankiewicz ma mieszkancow i ich zdanie w nosie