> DWOREK W SZOBISZOWICACH

  • lokalizacja: mapa
  • inwestor: ZBM II TBS Gliwice
  • stan: Projekt
  • oddanie do użytku: koniec 2010
  • przetarg: Link

W Gliwicach istnieje zabytek pochodzący z końca XIII wieku, o którym wie zaledwie
garstka gliwiczan. Mało tego, do dzisiaj spełnia on swoją pierwotną funkcję - nadal
mieszkają w nim ludzie. Mowa o dworku przy ulicy Dworskiej 10d - pozostałości po
Zamku Szobiszowickim.


fot. - gliwiczanie.pl

Zabytek znajduje się obecnie w stanie opłakanym - na szczęście jego stan techniczny
powinien ulec poprawie jeszcze w tym roku.


Obiekt został skontrolowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
dnia 26.11.2008 roku. Kontrola wykazała i zewidencjonowała wszystkie wady techniczne
zabytku. W dokumencie pokontrolnym zobowiązano Gminę Gliwice do opracowania
projektu renowacji szobiszowickiego dworu oraz wykonanie jego założeń do końca
roku 2010. Właśnie jesteśmy świadkami przetargu na opracowanie dokumentacji
budowlano - wykonawczej remontu co pozwala nam mieć nadzieję, że miasto ozyska
kolejny ciekawy zabytek, który mógłby zainteresować turystów przybywających do Gliwic.
Przetarg potrwa do 2010-04-23

Brak komentarzy: